-->

Keterhubungan AZHARI DAN KHILAFAH KH. Hafidz Abdurrahman, MA


 

Di hadapan para ulama', sebelum menyampaikan materi, sengaja al-Faqir jelaskan soal jubah dan imamah Azhari, dan hubungannya dengan perjuangan menegakkan syariah dan Khilafah

Ketika ada pihak-pihak yang mencoba memutus hubungan antara al-Azhar dengan perjuangan menegakkan syariah dan Khilafah, maka sengaja al-Faqir ingatkan kembali peran krusial ini agar selalu diingat, bahwa al-Azhar mempunyai jasa dalam perjuangan ini. Juga jangan sampai ada siapapun yang mencoba menghapus sejarah ini

Pertama, Hai'ah Kibar Ulama' al-Azharlah yang pertama kali mengadakan Konferensi Khilafah Internasional di Kaero, 1925 M. Termasuk al-Azharlah yang berperan menangkal pandangan sesat Ali Abdurraziq, dalam kitabnya, al-Islam wa Ushul al-Hukmi, yang kemudian mencopot semua jabatan yang bersangkutan

Kedua, pendiri Hizbut Tahrir, al-Allamah Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani adalah lulusan terbaik al-Azhar. Namanya pun kini diabadikan dalam Dzakiratu al-Azhar. Seorang pemikir brilian, Mujtahid Mutlak, politikus ulung, seorang pemimpin umat yang zuhud dan wara'

Ketiga, Amir kedua Hizbut Tahrir pun adalah lulusan al-Azhar, tokoh yang sangat berpengaruh di al-Khalil, Palestina. Beliau adalah al-Allamah Syaikh Abdul Qadim Zallum. Beliau seorang Mujtahid. Di bawah kepemimpinan beliau, HT berkembang ke seluruh dunia

Ketiga, sedangkan Amir ketiga adalah lulusan Jami'ah Qahirah, dan banyak berinteraksi dengan masyayikh al-Azhar selama belajar di Mesir. Beliau ahli politik, teknik, ushul, dan seorang Mujtahid

Jadi, inilah jasa al-Azhar yang luar biasa. Inilah hubungan al-Azhar dengan perjuangan menegakkan syariah dan Khilafah

Komitmen itu pun tampak pada ulama Rabbani alumni al-Azhar, seperti Syaikh Mutawalli Sya'rawi, Syaikh Jadd al-Haq Ali Jadd al-Haqq, dan lain-lain

Meski upaya untuk menghapus sejarah dan hubungan ini terus dilakukan oleh musuh Islam dan kaum Munafik

Tugas kita adalah menulis kembali sejarah dan hubungan ini. Karena ini adalah kesaksian kita, yang kelak akan kita gunakan meringankan hisab kita di hadapan Allah


Promo